Welkom bij de KERN

KERN richt zich op veranderingen binnen de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en de ouderenzorg. Het centrale thema is het realiseren van een maximale kwaliteit van leven met behoud van eigen regie en verantwoordelijkheid. Dit met ondersteuning van professionele medewerkers die op een krachtige wijze verantwoordelijkheid nemen voor de geboden zorg en ondersteuning en de daarbij horende taken en processen.

KERN verzorgt voor en met zorgorganisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg praktijkgerichte leertrajecten op maat voor zorgteams, teamcoaches en leidinggevende waarbinnen leren en werken met elkaar verbonden worden. Het is lerend werken en werkend leren. De leertrajecten zorgen voor tevreden, betrokken cliënten, familieleden (mantelzorgers), krachtige medewerkers/teams en nieuwe efficiënte en effectieve werkprocessen.

Onze leertrajecten hebben als basis de 3 V’s ; Verantwoordelijk zijn, in Verbinding met je (werk)omgeving en met Vertrouwen in elkaar.

KERN verzorgt o.a. :

  • Leertraject ‘Krachtige teams’ voor zorgteams
  • Leertraject ‘Teamcoach’ ondersteuning en ontwikkeling van interne teamcoaches
  • Leertraject ‘Participerend leiderschap' voor leidinggevenden van krachtige teams
  • Leertraject ‘Samenwerken met familie/sociaal netwerk’ voor medewerkers die samenwerken met familie/sociaal netwerk
  • Leertraject ‘Van zorgen naar ondersteunen’ voor medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen aan cliënten/bewoners

undefined